6 conseils pour éviter la grippe au travail

Chaque hiver, la grippe touche 1 personne sur 10. Généralement, la guérison est spontanée, mais chez certains groupes à risque, la grippe peut être lourde de conséquences. Les seniors, les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes de santé comme le diabète ou une maladie des poumons, du cœur, du foie ou des reins courent un risque accru de complications. Faites-vous vacciner et protégez-vous ainsi que vos collègues.

Bien souvent, la grippe cloue au lit les personnes qui en sont atteintes pendant plusieurs jours, mais elle peut être encore plus grave chez les personnes appartenant à un groupe à risque. Les malades chroniques, les plus de 65 ans et les femmes enceintes (au stade des deuxième et troisième trimestres au moment de la saison de la grippe) ne courent pas nécessairement plus de risque de contracter la grippe, mais lorsque tel est le cas, le risque de complications est sensiblement plus élevé. La complication la plus fréquente est la pneumonie. Une hospitalisation voire un décès ne sont pas à exclure, surtout chez les personnes âgées.

Mieux vaut vous faire vacciner chaque année. Chaque année, des virus de la grippe différents sont en circulation et la composition du vaccin doit donc à chaque fois être adaptée. Le vaccin conseillé doit donc être le plus possible adapté à la variante de la grippe qui sévira selon toute vraisemblance à l’automne.

Évitez donc tout risque de contracter la grippe et faites-vous vacciner. Cette vaccination est la seule manière de l’éviter.

6 conseils pour éviter la grippe au travail

 1. Renforcez votre système immunitaire – C’est le B.A.-BA. Le système immunitaire est la première défense contre le virus de la grippe. Encouragez vos collaborateurs à dormir suffisamment, pratiquer une activité physique suffisante, aérer la pièce dans laquelle ils se trouvent et manger sainement. Un employeur peut également jouer un rôle en la matière en proposant par exemple des fruits frais au travail, adaptant l’assortiment dans la cantine de l’entreprise, permettant suffisamment de pauses et décourageant le travail après les heures de bureau.
 2. Incitez le personnel à se laver fréquemment les mains, surtout après une réunion ou un passage aux toilettes, fréquentées par de nombreuses personnes différentes (comme la cuisine, les w-c, le local photocopies et les salles de réunion). Mettez des produits désinfectants à la disposition des collaborateurs. Investissez (éventuellement) dans des robinets à détecteurs, de façon à ce que les collaborateurs ne doivent pas les toucher. Expliquez à vos collaborateurs qu’il faut 15 à 20 secondes avant que l’eau et le savon ne soient efficaces et insistez sur le séchage des mains. Les bactéries se propagent nettement plus par le biais de mains humides.
 3. Nettoyez et désinfectez votre poste de travail – Nettoyez correctement les bureaux et demandez à vos collaborateurs d’en faire de même au
  moyen de lingettes nettoyantes par exemple. Nettoyez également les objets que vous touchez régulièrement, comme le téléphone (mobile), la souris, le clavier et les poignées de porte.
 4. Évitez de toucher le visage – Le virus de la grippe peut survivre 24 heures en dehors de l’organisme. Soyez prudent lorsque vous vous touchez le visage, surtout les yeux, le nez et la bouche. Utilisez votre propre gobelet au lieu de gobelets (lavables) à usage général.
 5. Sortez – À l’intérieur, vous êtes constamment en contact avec les germes pathogènes. Encouragez dès lors vos collaborateurs à sortir régulièrement et à s’oxygéner. Les «filtres à germes pathogènes» de vos collaborateurs sont ainsi renouvelés.
 6. Restez chez vous lorsque vous êtes malade – Si les collaborateurs sont malades, mieux vaut qu’ils guérissent chez eux. S’ils se rendent au travail, ils risquent de contaminer les autres collaborateurs. Les collaborateurs malades souhaitant impérativement travailler peuvent le faire de chez eux.
Share
Geplaatst in Gezondheid | Getagged , , | Een reactie plaatsen

6 Tips om griep op de werkvloer te voorkomen

Laat je inenten tegen griep

Griep treft elke winter 1 op de 10 mensen. Meestal genees je vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan griep ernstige gevolgen hebben. Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren laten lopen een hoger risico op complicaties. Laat je vaccineren, en bescherm zo niet alleen jezelf maar ook je collega’s.

Griep houdt gezonde personen vaak dagenlang in bed, maar kan veel ernstiger verlopen bij mensen die tot een risicogroep behoren. Chronisch zieken, 65-plussers en zwangere vrouwen (die op het ogenblik van het griepseizoen in het tweede en derde trimester zijn) lopen niet noodzakelijk meer kans om ziek te worden, maar wanneer dat gebeurt, is het risico op complicaties wel veel hoger. De meest voorkomende complicatie is een longontsteking. Zelfs een ziekenhuisopname of overlijden is niet uit te sluiten, vooral bij ouderen.

Je laat je het best ieder jaar vaccineren. Elk jaar circuleren er immers andere griepvirussen en de samenstelling van het vaccin moet telkens worden aangepast. Het aanbevolen vaccin wordt zo goed mogelijk afgestemd op de griepvariant die in het najaar vermoedelijk zal heersen.

Geef griep dus geen kans en ga voor je griepprik. Deze griepprik is niet de enige manier om de griep buiten te houden.

6 Tips om griep op de werkvloer te voorkomen

 1. Versterk het immuunsysteem – Het begint bij de basis. Het immuunsysteem vormt de eerste verdediging tegen het griepvirus. Moedig medewerkers aan om voldoende te slapen, voldoende te bewegen en frisse lucht binnen te krijgen en gezond te eten. Een werkgever kan daar zelf ook een rol in spelen door bijvoorbeeld vers fruit op de werkvloer aan te bieden, het assortiment in de bedrijfskantine aan te passen, voldoende gelegenheid te bieden voor pauzes en werken na kantooruren te ontmoedigen.
 2. Stimuleer veelvuldig handenwassen – Vooral na groepsbijeenkomsten of na bezoek van ruimtes waar veel verschillende mensen komen (zoals keukens, wc’s, kopieerruimtes en vergaderzalen). Stel desinfecterende middelen ter beschikking van medewerkers. Investeer (eventueel) in kranen met sensoren, zodat medewerkers deze niet aan hoeven raken. Vertel medewerkers dat het 15 tot 20 seconden duurt voordat water met zeep effectief is en dring aan op het goed droogmaken van handen. Via vochtige handen worden veel meer bacteriën verspreid.
 3. Reinig en ontsmet je werkplek – Maak bureaus goed schoon en vraag medewerkers dit ook zelf te doen met bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes. Maak ook dingen die je regelmatig aanraakt, zoals (mobiele) telefoon, muis, toetsenbord en deurklinken goed schoon.
 4. Vermijd aanraking van het gezicht – Het griepvirus kan dus 24 uur buiten het lichaam overleven. Wees voorzichtig met het aanraken van het gezicht, vooral ogen, neus en mond. Gebruik een eigen beker in plaats van (afwasbare) bekers voor algemeen gebruik.
 5. Ga naar buiten – Binnen kom je voortdurend in aanraking met ziektekiemen. Moedig medewerkers daarom aan om regelmatig naar buiten te gaan en wat frisse lucht te happen. Zo worden de interne ‘ziektekiemenfilters’ van medewerkers ververst.
 6. Blijf thuis als je ziek bent – Als medewerkers ziek zijn kunnen ze het beste thuis uitzieken. Als ze naar het werk komen besmetten ze anderen. Zieke kantoorwerkers die toch per se willen werken, kunnen dat vanuit huis doen.
Share
Geplaatst in Gezondheid | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Vivaldis introduceert laatavondopeningen in West-Vlaanderen

Nood aan advies en hulp bij het vinden van je droomjob, maar nog geen tijd gehad om tijdens onze kantooruren langs te komen?
Geen probleem, want vanaf nu introduceert Vivaldis Interim laatavondopeningen. Elke eerste dinsdag van de maand blijven we speciaal voor u open tot 19u30. We helpen u graag op persoonlijke basis verder in uw zoektocht naar een nieuwe uitdaging.

De laatavondopeningen zijn nog niet operationeel over heel Vlaanderen. Momenteel bieden we deze mogelijkheid enkel aan in onze kantoren in West-Vlaanderen. De deelnemende kantoren bevinden zich in:

Graag nog meer info? Contacteer ons en we beantwoorden je vragen met plezier.

laatavond-opening-fb

Share
Geplaatst in Evenementen, Uncategorized | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Studenten mogen volgend jaar 475 uur werken

Vanaf januari 2017 mogen studenten in totaal 475 uur studentenjobs uitvoeren. Momenteel zitten werkstudenten nog vast aan het 50-dagen systeem, waarbij een halve dag even hard doorweegt als een volledige werkdag van 8u. Zo kunnen studenten binnenkort veel flexibeler worden ingezet. Ze kunnen dan zonder tobben een job van enkele uren aanvaarden zonder een hele mogelijke werkdag te verliezen in hun planning.

Meer dagen, ook meer (flexibiliteit in) uren

Niet alleen hoeven studenten binnenkort geen rekening meer te houden met de beperking in dagen, ze kunnen ook meer uren presteren. Een snelle rekensom leert ons dat 50 dagen aan gemiddeld 8u per dag uitkomt op 400 werkuren. Dit wil zeggen dat er een 9-tal volledige werkdagen van 8u bijkomen.

Het zorgt er ook voor dat studenten niet gebonden zijn aan deze gemiddelde 8u per dag, of ze nu 3u of 10u willen werken. In de horeca of andere seizoensjobs zijn dagen vaak langer, een promojob kan soms maar enkele uurtjes duren. De Student@work app zal vanaf 1 januari dan ook in uren rekenen en niet langer in dagen. Zo houden studenten een goed overzicht!

Statuut verandert mee

Met het wegvallen van de beperking van 50 dagen, valt ook de verplichting weg om eerst die 50 dagen als jobstudent aan de slag te gaan. Een student kiest vanaf nu zelf of hij/zij als gelegenheidsarbeider of jobstudent aan de slag kan. De eerste noemer zal het werkgevers gemakkelijker maken om hen per dag te werk te stellen.

Share
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Tips om sneller promotie te maken

promotie maken

De manieren om het snelst een promotie te verzilveren verschilt van sector tot sector. Dit zijn wel 5 belangrijke punten die je altijd moet onthouden:

 • overtref jezelf in alles wat je doet
 • maak jezelf onmisbaar
 • blijf groeien in je job
 • neem een voorbeeld aan de beste medewerkers
 • hou je ambities niet geheim

Hier zijn enkele handige tips om deze puntjes te verwezenlijken:

Carrière goals

Weet waar je naartoe wilt gaan. Je stapt toch ook nooit in de auto zonder je eindbestemming te kennen? Door te weten waar je naartoe wilt heb je een kaart (of GPS) om je te leiden. Stap voor stap geraak je waar je wil zijn.

Ken jezelf (en laat je niet kennen)

We zijn onze eigen ergste vijand. Ken je sterke en zwakke punten zodat je niet in je eigen valkuilen tuimelt. Werk aan je zwakkere punten, zo kan je een positieve draai geven aan de vreselijke sollicitiatievraag “wat zijn je zwaktes?”. Je kan dan immers aangeven dat je weet wat er schort, maar dat je er ook al aan het werken bent.

Laat je baas er geweldig uit zien

Het is uiteindelijk je baas die over je promotie beslist. Probeer hem (of haar) zoveel mogelijk toegevoegde waarde te bieden. Praat uiteraard ook nooit slecht over je meerdere. 

Maak je carrière goals bekend

Je bazen kunnen (hopelijk) geen gedachten lezen. Laat ze weten waar je hoopt te geraken in de toekomst. Luister aandachtig naar hun feedback over wat je moet doen om dat mogelijk te maken.

Wat is je waarde voor het bedrijf

Vaak schatten mensen zichzelf hoger in dan ze eigenlijk waard zijn. Hou een lijstje bij met je verwezenlijkingen zodat je hier altijd op kan terugvallen. Hou je oren ook open tijdens evaluatiegesprekken.

Verschuil jezelf niet

Zorg ervoor dat je collega’s je prestaties kennen. Je hoeft niet te gaan opscheppen maar zorg er wel voor dat ze het weten. Zo weten ze ook dat ze altijd op jou kunnen rekenen.

Neem initiatief

Zie je een probleem of kan je een medewerker helpen? Sta er als eerste om het op te lossen. Zo wordt je misschien wel de go-to persoon als je collega’s hulp nodig hebben.

Neem je verantwoordelijkheid op

Iedereen maakt fouten, streef er wel naar om dezelfde fout niet twee keer te maken. Schuif het niet af op iemand anders, dit toont enkel onvolwassenheid.

Betrouwbaarheid

Ben je te vertrouwen en kunnen ze altijd op je rekenen? Toon je collega’s en bazen dat projecten bij jou in goede handen zijn.

Share
Geplaatst in Vacatures & Jobs | Een reactie plaatsen