Functioneel Analyst (m/v) gezocht

Vivaldis Interim staat voor een persoonlijke aanpak en grote betrokkenheid, van A tot Z.

Als Functioneel Analyst sta je aan de wieg van de digitalisatie waarop Vivaldis inzet. Je vertaalt de noden van onze gebruikers in krachtige toepassingen en je hebt een bepalende rol in onze trajecten van “continous improvement”.

Ben jij gebeten door bits, bytes en digitale strategie_ Dan is deze job jou op het lijf geschreven!

We werken voornamelijk met externe software ontwikkelaars.  Je staat in voor het verzamelen van informatie over business processen en omzetting in duidelijke business en functionele analyses.  Je ben een zeer sterke communicator en werkt gestructureerd waarbij je gebruik maakt van de hiervoor gekende methodologiën (user stories, scrum/agile, …) of best practices.

Jouw rol

 • Je staat in voor een grondige en efficiënte analyse van toepassingen die rechtstreeks verband houden met onze digitale strategie. Jouw functie bestaat hierin om de werkprocessen in onze kantoren en onze gebruikers goed te begrijpen, in te schatten en te kunnen omzetten naar een juiste analyse nodig voor de technische vertaling.
 • Daarbij gaat het zowel om automatisatie van marketing-processen als om de analyse omtrent de verbetering van de CRM-applicatie voor het commerciële kantoren-net. Deze zijn business-kritisch en genieten hoge prioriteit.
 • Je overlegt daartoe met users en brengt realistische verwachtingen in kaart, kadert hun verwachtingen en toetst ook de digitale strategie hieraan af in nauwe samenspraak met de IT Manager. Je vertaalt naar een analyse en overlegt met de developers. Je geeft ook onderbouwde briefings rond het data-model of implicaties voor de database.
 • Zelf parametriseer je ook instellingen in de applicatie waar mogelijk.
 • Naast de analyse sta je in voor support in 2e of 3e lijn aan key-users. Je documenteert oplossingen of verwerkt deze in de sprints naar continous improvement releases.

Jouw profiel

 • Je hebt een sterke analytische geest en business processen hebben voor jou weinig geheimen.
 • Je hebt minimum 2 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Bij voorkeur heb je voeling met de rekrutering of de uitzendsector, business-inzicht in een gelijkaardige sector of heb je ervaring met Salesforce of Connexys.
 • We voorzien de nodige opleidingen voor specifieke interne toepassingen, maar verwachten van jou een honger naar meer kunnen en meer willen weten.
 • Je hebt een algemene kennis van database structuren.
 • Je neemt graag verantwoordelijkheden en je bent in staat zelfstandig en probleemoplossend te werken.
 • Je werkt nauwkeurig, gestructureerd en planmatig.
 • Je Nederlands is uitstekend, je kan je goed behelpen in het Frans.

Wat biedt Vivaldis Interim jou?

 • Een dynamisch, jong en sterk groeiend team dat jouw inbreng op prijs stelt.
 • Een informele werksfeer waar je je op technisch vlak kan uitleven en dat volop inzet op nieuwe technologie.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.
 • Een goede verloning, aangevuld met extra legale voordelen zoals een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, ecocheques, wagen plus tankkaart, …
 • 20 dagen vakantie aangevuld met 12 ADV-dagen.
Share
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Krijg ik als uitzendkracht ook een eindejaarspremie?

Want wij merken dat deze vraag vaak een bron van zorgen is onder onze uitzendkrachten. Daarom besloten wij om jullie voor eens en voor altijd uit jullie lijden te verlossen… JA. Ja, natuurlijk heb je ook als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie. Wij lichten toe!

vakantiedagen_NL

De eindejaarspremie: hoe, wat, wanneer? 

Voor het in aanmerking komen van een eindejaarspremie, is het belangrijk dat je voldoet aan een aantal voorwaarden. Wanneer dit het geval is, zal je in december een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten krijgen.

De voorwaarden

Die voorwaarden gaan als volgt: om te bepalen of je recht hebt op een eindejaarspremie, wordt het aantal dagen (65) en het aantal uren (494) tijdens de referteperiode in aanmerking genomen. Binnen deze bepaling worden automatisch (maximum) vijf dagen economische werkloosheid gelijkgesteld. Opgelet: als dit het geval zou zijn, dan moet je een attest van de RVA bezorgen aan het Sociaal Fonds.

Wat als…?

Stel, je hebt ‘slechts’ 60 dagen (of 456 uren) gewerkt als uitzendkracht – en je kreeg meteen daarna een vast contract bij de klant. Maak je geen zorgen: ook dan kan het Sociaal Fonds de ‘missende’ 5 dagen (let wel, dit is het maximum) gelijkstellen wegens vaste aanwerving. Als dit het geval is, moet je een kopie van je laatste contract en loonfiche bij het uitzendkantoor én een kopie van je vast contract aan het Sociaal Fonds bezorgen.

Enneuh… Hoeveel?

Want geef toe: dit is de informatie waarnaar je eigenlijk op zoek bent, nietwaar? En terecht! Wel, vanaf de premie 2016 heb je recht op een brutopremie die gelijkstaat aan 8,33% van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiend hebt tijdens het refertejaar.

Daar gaan natuurlijk nog sociale zekerheidsbijdragen (13,07% van de brutopremie) en bedrijfsvoorheffing (23,22%) af, zodat je uiteindelijk terecht zal komen op een slordige 66% van de brutopremie.

Wat moet ik doen?

 Dit document ontvang je normaalgezien automatisch, tenzij je van adres veranderd bent in het jaar dat voorafgaat aan de toekenning van de premie. Als dat het geval is, contacteer je best even het Sociaal Fonds om ze op de hoogte te brengen.

Wanneer je het document toegestuurd krijgt, is het belangrijk dat je dit meteen oppikt: het document laat je immers toe om de uitbetaling te ontvangen. Dit papierwerk zal bestaan uit van A en vak B. Vak A hou je bij – met van B wend je je tot één van de vier betalingsorganismen: dit zal één van de drie vakbonden zijn, indien je aangesloten bent, of het Sociaal Fonds.

Zo. En wat voor leuks ga jij doen met je premie?

Want geef toe: die eindejaarspremie is elk jaar opnieuw een zéér aangename verrassing, nietwaar? Heerlijk om jezelf, je familie en/of je partner eens heerlijk mee in de bloemetjes te zetten. Geniet ervan, je hebt er hard genoeg voor gewerkt!

 

Share
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Les intérimaires reçoivent-ils également une prime de fin d’année ?

Nous remarquons que cette question est souvent une source d’inquiétude pour les travailleurs intérimaires, c’est pourquoi nous avons décidé de vous rassurer une fois pour toute : la réponse est OUI ! Bien sûr que les intérimaires ont également droit à une prime de fin d’année. Nous vous donnons quelques explications !

vakantiedagen_FR

La prime de fin d’année : quoi, quand, comment ?

Pour pouvoir bénéficier d’une prime de fin d’année, vous devez répondre à certaines conditions. Si tel est le cas, vous recevrez dans le courant du mois de décembre un document du Fonds Social pour les Intérimaires.

Les conditions

Les conditions sont les suivantes : pour déterminer si vous avez droit à une prime de fin d’année, on tient compte du nombre de jours (65) et du nombre d’heures (494) prestés durant la période de référence. Un maximum de cinq jours de chômage économique est également automatiquement pris en compte. Attention : dans ce cas, vous devez alors fournir au Fonds Social pour les Intérimaires une attestation émise par l’Onem.

Et si… ?

Imaginons que vous n’ayez travaillé « que » 60 jours (ou 456 heures) en tant qu’intérimaire et que vous ayez ensuite immédiatement obtenu un contrat fixe chez le client. Ne vous faites pas de souci : le Fonds Social peut assimiler les 5 jours « manquants » (attention, c’est le maximum) pour cause d’engagement. Vous devrez alors lui faire parvenir une copie de votre dernier contrat et de votre dernière fiche de paie de l’agence intérim ainsi qu’une copie de votre contrat fixe. 

Et euh… ça sera combien ?

 Soyons honnêtes : c’est l’information qui vous intéresse le plus, n’est-ce pas ? Et vous avez tout à fait raison ! À partir de la prime de fin d’année 2016, vous avez droit à un montant brut équivalant à 8,33 % du salaire brut gagné en tant qu’intérimaire au cours de la période de référence.

Il faut évidemment encore en déduire les cotisations ONSS (13,07 % de la prime brute) et le précompte professionnel (23,22 %). Au final, la prime nette sera égale à environ 66 % de la prime brute.

Que dois-je faire ?

Le document mentionné ci-dessus vous sera normalement envoyé automatiquement, à moins que vous n’ayez changé d’adresse au cours de l’année précédant l’octroi de la prime. Si tel est le cas, contactez le Fonds Social pour les en informer.

Lorsque vous recevez le document, ne traînez pas à faire le nécessaire, car c’est lui qui vous permettra d’obtenir le paiement. Il se compose d’une case A et d’une case B. La case A est à conserver. Avec la case B, adressez-vous à l’un des quatre organismes payeurs, à savoir un des trois syndicats si vous êtes syndiqué(e) ou au Fonds Social.

 Voilà ! Comment allez-vous dépenser votre prime ?

 Il faut bien l’avouer : chaque année, cette prime est une très agréable surprise, pas vrai ? Parfait pour vous faire un petit plaisir, à vous ou à vos proches. Profitez-en bien, vous l’avez amplement méritée !

Share
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Werken in BXL? Da’s plezant – en niet enkel voor de Brusselse wafels!

Ondertussen zijn we er al uit: werken bij Vivaldis, da’s plezant! En weet je wat? Werken bij Vivaldis in het bruisende Brussel… Dat is zo mogelijk nog plezanter! En moet je nu nog eens iets weten?! Onze Brusselse collega’s, die zijn toevallig op zoek naar enkele nieuwe collega’s om hun team te versterken. Heb jij even geluk! Toch nog niet helemaal overtuigd? Geen enkel probleem: wij vroegen aan jouw toekomstige collega’s om enkele vragen te beantwoorden over de functie én de omgeving, zodat jij binnen de kortste keren zal staan trappelen om hier te mogen starten!

onbekend-2

 

 1. Waarom is het zo leuk om voor Vivaldis te werken? 

Wel, dat is persoonlijk voor iedereen, natuurlijk. Maar we durven zeggen dat één van de meest aantrekkelijke aspecten van Vivaldis het zelfsturende karakter, in combinatie met de dynamische werkomgeving, is. Elk kantoor stuurt zichzelf, waardoor er voldoende ruimte voor eigen inbreng is. Elke Vivaldis-werknemer heeft de kans om zijn/haar zegje te doen, waardoor er een zeer open en fijne sfeer heerst. En geef toe: een goede sfeer is mogelijk een van de belangrijkste dingen op de werkvloer, nietwaar?!

 1. Waarom is het zo cool om in Brussel te werken?

 Brussel is een grootstad, natuurlijk. En elke grootstad heeft zijn charme – en zijn eigen, unieke karakter. En Brussel is daar geen uitzondering op! Je ontmoet elke dag opnieuw zulke verschillende mensen en persoonlijkheden, waardoor je nooit het gevoel hebt dat er ‘niets’ is gebeurd, vandaag. Wie kiest voor een carrière in onze knappe hoofdstad, kiest voor een snelle en internationale omgeving waarin je elke dag opnieuw bakken bijleert!

 1. Welke eigenschappen moet je bezitten om Vivaldis career consultant of team captain te kunnen worden?

Eerst en vooral, is het belangrijk dat beide functies een grote passie hebben voor teamwork – en bijgevolg goed én graag moeten kunnen luisteren: naar elkaar, naar zichzelf én naar de omgeving. De functies moeten bovendien vlekkeloos op elkaar afgestemd zijn – en moeten naadloos met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Zowel de career consultant als de team captain moeten gelijkwaardige belangen willen verdedigen – en samen voor hetzelfde doel willen en kunnen gaan. Daarnaast moeten beide functies er ook op commercieel gebied sterk (willen) staan – en niet meteen opgeven wanneer de zaken niet altijd lopen zoals gepland. Bijkomstig is dus ook een flexibel karakter belangrijk – en een sterk aanpassingsvermogen bij onverwachte situaties.

 1. Wat is het leukste deel van je job? 

Dat heeft absoluut te maken met het humane aspect dat zo typerend is voor deze sector. Het is een groot genoegen om starters over de vloer te krijgen die het dan ook écht maken, precies zoals jij het had ingecalculeerd. Bovendien zorgt de oprechte blijdschap die je van je klanten krijgt, voor een gevoel dat niet met woorden te beschrijven valt. Elke droomjob die je uitdeelt, zorgt voor een warm gevoel van tevredenheid vanbinnen!

 1. Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt op kantoor? 

Gho, met onze knotsgekke bende? Te veel om hier even snel op te noemen! Misschien moet jij maar even langskomen om het met eigen ogen te komen aanschouwen…!

 1. Als je jezelf moest vergelijken met een keukenapparaat… Hetwelk zou dat zijn en waarom?

Elke Vivaldis-medewerker heeft absoluut iets weg van zo’n hippe, blinkende keukenrobot: klaar om op elk moment in actie te schieten, zeer flexibel en een multitasker als geen ander! 

 1. Nog een laatste gouden raad voor elke sollicitant?

 Goh. Gewoon keihard werken en altijd gaan waarvoor jij wil. Wanneer je je hart én dat buikgevoel volgt, kom je sowieso op je pootjes terecht!

Ben jij overtuigd en kan je niet wachten om die Brusselse Vivaldis-carrière van start te laten gaan? Aarzel dan niet en stuur gauw je CV en motivatie door. Wij zijn niet alleen op zoek naar collega’s in Brussel, maar ook over heel België! Ontdek hier onze vacatures.

 

Share
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Travailler à Bruxelles ? C’est super, et pas seulement pour les gaufres !

Nous le savions déjà : travailler chez Vivaldis, c’est super ! Et vous savez quoi ? Travailler chez Vivaldis dans la bouillonnante ville qu’est Bruxelles… ça l’est encore plus ! D’ailleurs, nos collègues bruxellois recherchent justement de nouvelles recrues pour renforcer leur équipe. C’est votre jour de chance ! Pas totalement convaincu ? Pas de problème : nous avons demandé à vos futurs collègues de répondre à quelques questions concernant leur fonction et leur environnement de travail pour qu’en un clin d’œil, vous trépigniez d’impatience de pouvoir y faire vos débuts !

onbekend-2

 1. Pourquoi est-ce aussi chouette de travailler chez Vivaldis ? 

Chacun a bien entendu son avis personnel, mais nous n’avons pas peur d’affirmer que l’un des aspects les plus attrayants de Vivaldis est son caractère autonome combiné à un environnement de travail dynamique. Chaque agence se gère seule, ce qui laisse suffisamment de place aux contributions de chacun. Tous les collaborateurs de Vivaldis ont l’opportunité de faire entendre leur voix, raison pour laquelle il y règne une ambiance aussi ouverte et agréable. Et il faut bien l’avouer : une bonne ambiance est sûrement l’élément le plus important au travail, n’est-ce pas ? 

 1. Pourquoi est-ce aussi cool de travailler à Bruxelles ?

Bruxelles est bien évidemment une grande ville, et toutes les grandes villes ont leur charme – et leur propre caractère. Bruxelles ne déroge pas à la règle ! Vous y rencontrez chaque jour des gens tellement différents que vous n’avez jamais le sentiment qu’il ne s’est « rien » passé aujourd’hui. Quiconque opte pour une carrière dans notre belle capitale opte pour un environnement de travail dynamique et international où vous apprenez chaque jour de nouvelles choses !

 1. Quels traits de caractère faut-il posséder pour pouvoir devenir Career Consultant ou Team Captain chez Vivaldis ?

Il est surtout très important, dans les deux fonctions, d’être passionné par le travail d’équipe – et, par conséquent, de savoir et d’aimer écouter : écouter les autres, s’écouter soi et écouter son environnement. Les travailleurs des deux fonctions doivent en outre être sur la même longueur d’onde et pouvoir communiquer et collaborer sans problème. Le Career Consultant et le Team Captain doivent vouloir défendre des intérêts communs et viser ensemble le même objectif. Ils doivent également tous deux se montrer solides sur le plan commercial – et ne pas abandonner dès que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il est dès lors aussi important d’être flexible et de savoir s’adapter aux situations imprévues.

 1. Quel est l’élément le plus chouette de votre travail ?

Il s’agit très certainement de l’aspect humain, caractéristique de ce secteur. Il est en effet très satisfaisant de trouver un emploi à des jeunes diplômés qui conviennent vraiment, comme vous l’aviez prédit. Par ailleurs, la grande joie que vous recevez de vos clients procure un sentiment indescriptible. Chaque job de rêve que vous pourvoyez fait naître en vous un sentiment de satisfaction des plus agréables ! 

 1. Quelles est la chose la plus folle que vous avez faite à l’agence ?

Roh, avec notre équipe de dingues ? Il y en a bien trop pour toutes les citer ici ! Peut-être devriez-vous une fois passer pour le voir de vos propres yeux… !

 1. Si vous deviez vous comparer à un appareil de cuisine, lequel serait-ce et pourquoi ?

Tous les collaborateurs de Vivaldis ont quelque chose de ces robots de cuisine blinquants et ultratendance : ils sont prêts à passer à l’action à tout moment, ils sont flexibles et multitâches comme aucun autre !

 1. Un dernier conseil à donner aux candidats qui postulent ?

Je dirais simplement qu’il faut travailler dur et toujours foncer pour obtenir ce que vous voulez. En suivant votre cœur et votre instinct, vous retomberez toujours sur vos pattes !

Vous êtes convaincu et avez hâte que cette carrière chez Vivaldis à Bruxelles commence ? N’hésitez donc pas à nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation.Nous ne cherchons pas seulement des collègues à Bruxelles, mais aussi dans toute la Belgique! Découvrez nos offres d’emploi ici. À très bientôt !

 

Share
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen