Op tweede sollicitatiegesprek

Succes! Je telefonische sollicitatie of eerste sollicitatiegesprek is goed verlopen. Je wordt dan ook uitgenodigd voor een tweede gesprek of opvolgingssollicitatie. Je staat nu al een stap dichter bij je nieuwe job. De inzet van zo’n sollicitatiegesprek ligt dan ook hoger. Wat wordt er van je verwacht? Hoe pak je het aan? Hoe kan je je voorbereiden?

Je tweede sollicitatiegesprek zal veel gedetailleerder zijn dan wanneer je voor de eerste keer langskomt. De vragen zijn dan ook veel specifieker en sterk gericht op je ervaring en skills. Meestal worden er dan ook vragen gesteld rond situatievoorbeelden. Je kan dan gevraagd worden om een situatie te beschrijven waarin je de competentie of skill hebt gebruikt.

Aan de hand daarvan kunnen ze een aantal gedragspatronen analyseren. Verder gebruiken ze de informatie die je hier verschaft ook om te bekijken of je wel een goed zicht hebt op je capaciteiten. Het is ook een goede graadmeter om je professionaliteit te testen. Wanneer je bij dit soort vragen met je mond vol tanden zit kom je namelijk ongeloofwaardig en onvoorbereid over.

Waarvoor dient het tweede gesprek?

Kwaliteiten en competenties

Waarschijnlijk heb je dit onderwerp al voor een stuk behandeld in je eerste gesprek. In het tweede sollicitatiegesprek wordt er echter dieper ingegaan op je persoonlijke kwaliteiten en hoe deze passen bij de job en het bedrijf. Het is ook mogelijk dat je hier een aantal testen moet uitvoeren om bepaalde aantoonbare skills te bewijzen.

The perfect fit

Het bedrijf wil ook achterhalen of en hoe jij in het bedrijf past. Vaardigheden en competenties kunnen aangeleerd worden, een mentaliteit niet. Ze willen je dan ook graag in de context van hun bedrijf bezig zien.

Wat kan je verwachten?

Een rondleiding

Het is goed mogelijk dat je een rondleiding krijgt in het bedrijf. Ook hier kunnen ze dan checken hoe je hiermee omgaat en hoe je reageert op mogelijk collega’s. Alles hangt af in wat soort bedrijf je terecht komt. Indien de rondleiding niet voorzien is, mag je er gerust om vragen. Hou er wel rekening mee dat de tijd van de HR medewerker beperkt is. Probeer dan ook in te schatten of hier ruimte voor is. Als je weet dat er al twee andere kandidaten zitten te wachten kan je dit beter niet aanvragen.

Testen

Voor kantoorjobs is hangt het er heel sterk van af wat je job inhoud gaat zijn. Gaat het om een communicatieve job kan het zijn dat je taalvaardigheid getest wordt. Voor een commerciële job, ga je deze skills moeten aantonen in een verkoopgesprek. Voor technische jobs gaan ze ofwel schriftelijk of in de praktijk je technische competenties testen. Soms word je ook onderworpen aan persoonlijkheidstests. Je kan eventueel op voorhand vragen of er tests voorzien zijn waarop je je kan voorbereiden.

Gesprekken met operationele mensen

Het grootste deel van je tijd zal je eerder met de recruiter spreken. Vaak wordt er ook iemand bijgehaald die de praktijk van de job goed kent. Dit komt heel vaak voor bij jobs waarbij er specifieke kennis vereist is waarvan de HR medewerker niet op de hoogte is. Anderzijds gebruiken ze dit soort gesprekken ook om te achterhalen hoe jij omgaat met potentiële collega’s. Zo gaan ze beoordelen of je al dan niet in het team past.

Voorwaarden

Heel vaak wordt ook hier gekeken naar jouw verwachtingen rond verloning en extralegale voordelen. Wees hier zelf in eerste instantie niet te specifiek. Je kan beter vragen wat de gangbare verloning is voor iemand met jouw ervaringsniveau. Je kan ook eventueel kaderen door te vermelden wat je momenteel verdient als je al aan het werk bent. Check zeker vooraf wat de gangbare lonen zijn in de sector. Het heeft weinig zin om 3.000€ bruto te vragen als je weet dat het gemiddelde eerder rond €2.000 ligt.

Hoe kan je je voorbereiden?

De voorbereiding verschilt niet zoveel van deze voor een eerste sollicitatiegesprek. Alleen is het bij een tweede gesprek eens zo belangrijk om hier geen fouten te maken.

Weet waar(voor) je solliciteert

Als het goed zit, weet je normaal gezien al heel wat over het bedrijf. Je hebt voor je eerste sollicitatie de website en eventuele nieuwsberichten over het bedrijf ontdekt. Misschien heb je ook waardevolle informatie kunnen vergaren tijdens je eerste gesprek. Hoe meer je hier tijdens je eerste ontmoeting kan te weten komen, hoe beter. Durf dus zeker vragen stellen over het bedrijf, de afdeling en de job waarin je terecht zou komen.

Herbeleef je eerste gesprek

Probeer je eerste sollicitatiegesprek kritische te bekijken. Waren er vragen waarmee je het moeilijk had? Probeer deze dan extra goed voor te bereiden. Waar lag de focus van de recruiter? Kan je hier verder op uitbreiden? Belangrijk is dat je je gevoel hier even aan de kant legt en van op afstand naar je prestatie kijkt. Ontdek waar het minder goed ging, of waar je punten scoorde tijdens het gesprek.

Zijn er nog vragen?

We blijven er op hameren, maar de vragen die je zelf stelt zijn enorm belangrijk voor je slaagkansen. Belangrijk is dat je een andere lijst met vragen hebt dan tijdens het eerste gesprek. (Of op zijn minst enkel de vragen stelt die nog niet aan bod zijn gekomen.) Stel hier dan ook specifieke vragen gericht op de dagdagelijkse bezigheden in de job. Vraag ook gerust naar hoe prestaties beoordeeld worden en welke doelen er de eerste 6 maanden worden gesteld.

U vraagt, wij antwoorden

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat je de mogelijke vragen gaat voorbereiden die de recruiter voor jou heeft. Je kan online talloze lijsten vinden met de meest voorkomende interviewvragen. Wij hebben er voor jou ook al een aantal geselecteerd. Gun jezelf de tijd om hierover rustig na te denken. Voordeel hiervan is dat je gewend raakt aan het soort vragen dat gesteld kan worden. Zelfs als er dan een vraag tussen zit die je niet voorbereidde, kan je hier beter op inspelen. Je zal dan ook een pak geruster aan het gesprek kunnen beginnen en bijgevolg beter presteren.

Share
Geplaatst in Sollicitatietips | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Deuxième entretien d’embauche

Bonne chance ! Votre entretien téléphonique ou votre premier entretien s’étant bien passé, vous voilà invité(e) à passer un deuxième entretien. Vous vous rapprochez un peu plus de votre nouvel emploi. L’enjeu d’un tel entretien est donc encore plus élevé. Qu’attend-on de vous ? Comment aborder ce rendez-vous ? Et comment vous y préparer ?

Votre deuxième entretien sera beaucoup plus approfondi que lors de votre premier passage. Les questions seront par conséquent beaucoup plus spécifiques et fortement axées sur votre expérience et vos compétences. La plupart du temps, des cas pratiques sont abordés. On peut alors vous demander de décrire une situation dans laquelle vous avez utilisé la compétence en question.

Ces informations leur permettent d’analyser un certain nombre de modèles comportementaux, mais aussi de voir si vous connaissez bien vos capacités. C’est également un bon baromètre pour tester votre professionnalisme. Si vous êtes incapable de répondre à ce genre de questions, vous perdrez en effet en crédibilité et donnerez l’impression de ne pas être préparé(e).

À quoi sert le deuxième entretien ?

Qualités et compétences

Ce sujet a probablement déjà été abordé en partie lors du premier entretien. Le deuxième entretien s’intéresse cependant davantage à vos qualités personnelles et à leur adéquation avec la fonction et l’entreprise. Il se peut également que vous soyez soumis(e) à différents tests afin de démontrer certaines compétences.

The perfect fit

L’entreprise souhaite aussi savoir si vous lui correspondez et dans quelle mesure. Les compétences s’acquièrent, mais pas une mentalité. Ils veulent donc vous voir dans le contexte de leur entreprise.

À quoi pouvez-vous vous attendre ?

Une visite guidée

Il est bien possible que l’on vous fasse visiter l’entreprise. Cela leur donne également la possibilité d’observer vos réactions, y compris face à vos éventuels futurs collègues. Tout dépend du type d’entreprise dans laquelle vous postulez. Si la visite n’est pas prévue, n’hésitez pas à en demander une. Tenez cependant compte du fait que le temps du collaborateur RH est limité. Essayez donc d’évaluer si cela sera possible : si vous savez que deux autres candidats attendent, mieux vaut ne pas demander une visite.

Des tests

Pour les fonctions de bureau, tout dépend des tâches qui vous seront confiées. S’il s’agit d’un poste axé sur la communication, vos compétences linguistiques seront peut-être évaluées. Pour une fonction commerciale, vous devrez démontrer ces compétences dans un entretien de vente. Quant aux métiers techniques, vos compétences techniques seront vérifiées soit par écrit soit de manière pratique. Parfois, on vous demandera également de répondre à des tests de personnalité. Vous pouvez éventuellement demander au préalable si des tests auxquels vous pouvez vous préparer sont prévus.

Des entretiens avec des collaborateurs opérationnels

Vous passerez la majeure partie de l’entretien à discuter avec le recruteur. Souvent, une personne qui connaît bien la fonction dans la pratique intervient aussi. C’est très fréquent pour des postes nécessitant des connaissances spécifiques dont le collaborateur RH n’est pas au courant. Ils utilisent également ce genre d’entretiens pour voir comment vous réagissez face à des collègues potentiels et évaluent ainsi votre aptitude à vous intégrer au sein de l’équipe.

Un aperçu des conditions

Bien souvent, vos attentes relatives au salaire et aux avantages extralégaux sont aussi abordées. Ne soyez pas trop précis(e) dans un premier temps. Mieux vaut demander quel est le salaire habituel pour quelqu’un de votre expérience. Vous pouvez éventuellement fournir un cadre en indiquant ce que vous gagnez actuellement si vous travaillez déjà. N’oubliez pas de vérifier les salaires moyens dans le secteur. Cela n’a pas beaucoup de sens de demander 3 000 € brut si la moyenne se situe autour de 2 000 €.

Comment vous préparer ?

La préparation n’est pas très différente de celle pour un premier entretien. Lors du deuxième entretien, il est toutefois deux fois plus important de ne pas faire d’erreurs.

Sachez où et pour quoi vous postulez

Si tout va bien, vous devriez normalement déjà en savoir beaucoup sur l’entreprise. Pour votre premier entretien, vous avez consulté le site web et éventuellement lu des articles à propos de l’entreprise. Vous avez peut-être aussi pu récolter des informations précieuses lors de votre première entrevue. Plus vous en apprendrez lors de votre première rencontre, plus vous serez armé(e). N’hésitez donc pas à poser des questions sur l’entreprise, sur le département dans lequel vous évoluerez et sur la fonction que vous pourriez occuper.

Revivez votre premier entretien

Essayez d’évaluer votre premier entretien de manière critique. Avez-vous eu des difficultés avec certaines questions ? Essayez dans ce cas de les préparer encore mieux. Sur quoi le recruteur a-t-il mis l’accent ? Pouvez-vous généraliser à partir de là ? L’important est d’oublier votre ressenti et d’examiner votre performance avec une certaine distance. Découvrez ce qui a moins bien été et là où vous avez marqué des points lors de l’entretien.

Avez-vous encore des questions ?

Nous insistons, mais les questions que vous posez sont très importantes pour vos chances de réussite. Veillez à dresser une autre liste de questions que pour le premier entretien (ne reprenez en tout cas que celles pour lesquelles vous n’avez pas encore de réponse). Posez des questions spécifiques axées sur les tâches quotidiennes dans le cadre du poste auquel vous postulez. N’hésitez pas non plus à demander comment les performances sont évaluées et quels sont les objectifs pour les six premiers mois.

Nous répondons à vos questions

Il est bien entendu important que vous prépariez les questions éventuelles du recruteur. Vous trouverez en ligne de nombreuses listes reprenant les questions les plus fréquemment posées lors des entretiens d’embauche. Nous en avons également sélectionné quelques-unes pour vous. Prenez le temps d’y réfléchir tranquillement. Cela vous permettra de vous habituer au type de questions pouvant être posées. Même si vous vous retrouvez face à une question que vous n’avez pas préparée, vous pourrez y réagir plus facilement. Vous aborderez par conséquent l’entretien de manière plus sereine, avec une meilleure performance à la clé.

 

Share
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Our team: cluster coach Sabine

Ontmoet Sabine: cluster coach van de Vivaldis clusters in Brussel en Vlaams-Brabant

 

Ja, hoor: ook deze maand is het weer de beurt aan een van onze collega’s om voorgesteld te worden. Vandaag praten we met Sabine: zij is cluster coach, wat betekent dat ze de clusters van Brussel en Vlaams-Brabant begeleidt. Sabine biedt ondersteuning waar nodig, zodat de kantoren perfect autonoom kunnen functioneren. Ze kon niet wachten om een rol te spelen in het hele Vivaldis verhaal – en doet dit elke dag opnieuw met veel plezier en nog meer enthousiasme! 

Sabine heeft een passie voor plezante chaos

Wanneer we aan Sabine vragen waarom de cultuur van Vivaldis zo mooi aansluit bij die van haar, moet ze niet lang nadenken. “Bij Vivaldis heb ik gewoon het gevoel dat ik mezelf kan zijn”, aldus Sabine. “En dat idee heb ik bij iedereen, overigens: ik heb het gevoel dat iedereen hier zichzelf kan zijn. Bovendien hou ik van de autonomie die binnen Vivaldis heerst en de spontane sfeer die zo aangemoedigd wordt. Deze plezante chaos definieert werken bij Vivaldis – en het is een sfeer waar ik stapelgek op ben!” 

There’s a crack in everything, that’s how the light gets in

 Sabine bekijkt het leven het allerliefst op een positieve manier. “Het is waar, iedereen heeft zijn moeilijke momenten. Mijn moeilijkste moment was een tweetal jaar geleden, maar ook daar ben ik (sterker) uitgekomen. Want weet je wat? Zoals Leonard Cohen zo mooi kon zeggen… There’s a crack in everything, that’s how the light gets in.

Sfeervolle momenten die voor energie zorgen

Het hoogtepunt van de afgelopen week voor Sabine? Dat was, naar eigen zeggen, de superfijne BBQ die georganiseerd werd door het Brusselse team na een productieve clustermeeting. “Dit soort events zijn echt de hoogvliegers van mijn week: we kunnen niet enkel goed samenwerken, maar we kunnen ook gewoon plezier hebben met elkaar. We brachten allemaal iets mee om te eten en te drinken, zodat het geheel een heuse team effort werd. De sfeer zat er dik in – en het zijn deze momenten die mij energie geven!” 

Bekijk zeker de volledige video om de gekste, leukste en meest interessante weetjes over deze spontane cluster coach te weten te komen!

Share
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Notre équipe : Sabine, coach cluster

Faites la connaissance de Sabine, la coach cluster des clusters Vivaldis de Bruxelles et du Brabant flamand 

Eh oui, nous avons ce mois-ci à nouveau le plaisir de vous présenter l’une de nos collègues. Aujourd’hui, nous avons rencontré Sabine : elle est coach cluster, c’est-à-dire qu’elle encadre les clusters de Bruxelles et du Brabant flamand. Sabine apporte son soutien quand cela est nécessaire, afin que les agences puissent fonctionner de manière parfaitement autonome. Elle était impatiente de jouer un rôle dans la grande histoire Vivaldis, ce qu’elle fait tous les jours avec beaucoup de plaisir et encore plus d’enthousiasme !

Sabine nourrit une passion pour le chaos agréable

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la culture de Vivaldis lui correspond si bien, elle n’a pas hésité une seconde : « Chez Vivaldis, j’ai vraiment le sentiment de pouvoir être moi-même. Et je pense d’ailleurs que ça vaut pour tout le monde : j’ai l’impression qu’on peut tous être soi-même ici. De plus, j’apprécie énormément l’autonomie et l’ambiance spontanée qui règnent au sein de Vivaldis. C’est ce chaos agréable qui définit la façon dont on travaille chez Vivaldis et j’adore cette atmosphère ! » 

There’s a crack in everything, that’s how the light gets in

Sabine préfère toujours voir le bon côté des choses. « Il est vrai que tout le monde connaît des moments difficiles. Le plus dur pour moi, c’était il y a deux ans, mais j’en suis sortie plus forte. Car vous savez quoi ? Comme Leonard Cohen le disait si bien : There’s a crack in everything, that’s how the light gets in. »

Des moments conviviaux qui donnent de l’énergie

Le temps fort de la semaine dernière pour Sabine ? C’était selon elle le super barbecue organisé par l’équipe bruxelloise après une réunion de cluster productive. « Ce genre d’événements constitue vraiment le clou de ma semaine : non seulement notre collaboration se déroule à merveille, mais nous savons aussi passer du bon temps ensemble, tout simplement. Nous avions tous apporté quelque chose à manger ou à boire, afin que ce soit un vrai travail d’équipe, et il y avait une très bonne ambiance. Ce sont précisément ces moments qui me donnent de l’énergie ! » 

Regardez la vidéo dans son intégralité pour apprendre les infos les plus folles, les plus amusantes et les plus intéressantes sur cette coach cluster spontanée ! 

Share
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vrijheid, sociaal contact en afwisseling: kernwoorden die het beroep ‘vrachtwagenchauffeur’ omschrijven

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, lijkt het je interessant om deel uit te maken van een gigantische infrastructuur, ben je een natuurtalent wanneer het verkeersregels betreft én heb je er geen moeite mee om ettelijke uurtjes op de baan te spenderen? Dan is een job als vrachtwagenchauffeur misschien wel iets voor jou! Toch nog niet overtuigd? Geen probleem: wij spraken met Paul, een vrachtwagenchauffeur in hart en nieren, die momenteel zijn 11e jaar in de sector ingaat – en stelden hem wat vragen over zijn job. Hier gaan we!

vivaldis interim vrachtwagenchauffeur

 

Hallo, Paul! We zullen eerst eenvoudig beginnen… Kan je je job kort beschrijven?

 

Ja, hoor! Mijn job ligt volledig binnen het haventransport. Dispatch laat me weten welke magazijnen mij verwachten: daar laad ik de containers in kwestie op en vervoer ik ze vervolgens naar de juiste kaai. Daar zet ik de containers terug af, zodat ze verder geëxporteerd kunnen worden. En dan vertrek ik naar het volgende magazijn!

 

Waarom heb je gekozen voor een job als vrachtwagenchauffeur?

 

Wel, daar kunnen we natuurlijk eerlijk in zijn: ik heb het voornamelijk gedaan voor de verloning. Een job als vrachtwagenchauffeur zorgt ervoor dat je mooi je kost verdient. Nu, ja. Je doet er ook wel heel wat uren voor, natuurlijk! (lacht) Maar wat mij betreft, is het dat wel volledig waard: wanneer je een job graag doet, zijn lange dagen niet zozeer een probleem.

 

Wat is het favoriete deel van je job?

 

Mag ik er twee zeggen? (lacht) Want er zijn, wat mij betreft, twee grote voordelen die echt typisch zijn voor een job als vrachtwagenchauffeur binnen het haventransportnetwerk. Enerzijds geniet ik van het variabele karakter van mijn werk: geen enkele dag is hetzelfde en ik heb de kans om de Antwerpse haven vanbinnen en vanbuiten te leren kennen. Ik ga graag op onderzoek uit, dus al die geheime havenplekjes van de mooiste Stad van de wereld leren kennen… Dat ervaar ik absoluut als een privilege!

 

Daarnaast is een job binnen haventransport absoluut een goede keuze voor iedereen die, net zoals mij, plezier beleeft aan sociaal contact. Ik leer elke dag weer nieuwe mensen kennen, maar kom evengoed wekelijks dezelfde mensen tegen: en op deze manier heb ik via mijn job heel veel vrienden gemaakt! Nu, ik moet wel zeggen, dat dit sociale karakter van de job mogelijk wel typisch is voor haventransport: wanneer je langere ritten onderneemt, kom je natuurlijk niet zoveel mensen tegen. Maar dat is dan misschien weer een voordeel voor diegenen onder ons die het liefst met rust gelaten worden! (lacht)

 

Hoe ziet jouw werkdag er standaard uit?

 

Mijn wekker gaat elke dag af rond halfvijf (en geloof het of niet, ook dit went!). Tegen kwart na vijf vertrek ik naar mijn vrachtwagen, waar ik altijd eerst rustig wakker word met een tasje koffie. Tegen kwart voor zes is het dan tijd voor de eerste opdracht die via dispatch binnenkomt. Meestal krijg ik tegen het einde van mijn huidige rit mijn nieuwe opdracht binnen, zodat de verschillende taken mekaar mooi opvolgen. Meestal eindigt mijn werkdag rond een uur of zes. Je ziet het: lange dagen, dus, maar de job komt met zoveel vrijheid en extra voordelen, dat ik dit niet per se als een ‘nadeel’ ervaar!

 

Heb je nog een laatste gouden raad voor al die jonge veulens die op dit moment overwegen om vrachtwagenchauffeur te worden?

 

Zeker weten: een baan als vrachtwagenchauffeur is niet weggelegd voor diegenen met een strikte 9-5-mentaliteit. Elk voordeel komt met zijn tegengewicht natuurlijk – en je moet zelf eerst even beoordelen of deze hoeveelheid uren wel effectief iets voor jou is.

 

Wat mij betreft, bijvoorbeeld, vind ik dat de voordelen ruimschoots opwegen! En niet alleen qua de aantrekkelijke verloning, maar ook betreffende de vrijheid die je krijgt. Je moet uiteraard wel presteren, maar je kan het doen op je eigen manier – zonder een baas of collega’s die voortdurend over je schouder meekijken. Een bureaujob zou absoluut niets voor mij zijn, ook al is dat ‘maar’ acht uur werken. Geef mij maar keiveel vrijheid in mijn eigen camionneke – en dan een paar uurtjes langer moeten werken!

 

Klinkt superaannemelijk, als je het ons vraagt! Merci, Paul!

 

 

Ben jij volledig overtuigd van een nieuwe carrière als vrachtwagenchauffeur en sta jij te trappelen om achter het stuur te kruipen? Aarzel dan niet om onze openstaande vacatures te checken en die sollicitatiebrieven als de bliksem door te sturen!

Share
Geplaatst in A Day in the Life | Getagged | Een reactie plaatsen